Olika typer av bettfel hos vuxna

Tändernas position i munnen kan förändras med hjälp av tandreglering. Vuxna som lider av bettavvikelser kan välja att reglera tänderna, men då bekosta sin tandreglering själv.

Om du har ett bettfel och vill justera tändernas position så kan en tandställning vara lösningen. Tandreglering kan behövas om tänderna är snedställda, sitter för trångt eller om dina käkar inte passar ihop när du biter ihop.

Bettavvikelser är vanligt när bettet utvecklas och därför uppkommer många bettfel redan under barndomen och de flesta beror på ärftliga faktorer. Självklart finns det även yttre faktorer som kan påverka bettet som exempelvis napp, tandpressning, olyckor eller tidig förlust av mjölktänderna. Många som behöver justera sina tänder gör det redan under tonåren men det är inte ovanligt att vuxna som lider av tändernas position väljer att genomgå en tandreglering.

Olika typer av bettfel

Ett bettfel kan vara lokalt och beröra endast enstaka tänder, exempelvis kan en hörntand hamna i en problematisk position på grund av platsbrist i käken. Problematiken kan även vara omfattande och påverka flera tänder, en hel käke eller båda käkarna.

Trång- och snedställningar

När det är trångt i käken kan tändernas position påverkas när de växer fram. De kan bli sneda, tippade eller roterade. Eventuellt måste någon permanent tand avlägsnas för att skapa tillräckligt med plats i tandraden.

Glesställning

Om det finns för mycket plats i käken kan mellanrum mellan tänderna uppstå. Ofta syns detta genom ett extra stort mellanrum mellan framtänderna i överkäken.

Överbett

Ett överbett innebär att positionen av överkäkens framtänder hamnar för långt framför framtänderna i underkäken, eller underkäken för långt bak. Detta bidrar till att det kan bli svårt att stänga munnen och sluta läpparna.

Underbett

Underbett är ett bettfel då underkäkens framtänder positionerar sig framför överkäkens framtänder vid sammanbitning. Underbett är mer ovanligt än överbett och beror ofta på underkäkens tillväxttakt och kan vara svårt att korrigera med ett långvarigt resultat. Detta måste i svårare fall korrigeras med kirurgi.

Korsbett

Den här typen av bettproblematik upptäcks oftast av tandläkare under en rutinkontroll. Korsbett är en problematik som innebär att sidopartierna av över- och underkäken inte biter korrekt mot varandra. Det är inte alltid korsbett behöver behandlas men om underkäken manuellt måste justeras för att det ska gå att bita ihop är en tandreglering att rekommendera. Ofta beror korsbett på att överkäken är för smal och behöver breddas.

Djupt bett

Ett djupt bett innebär att tänderna i underkäken biter uppe nära, eller i gommen vid sammanbitning och är vanligt förekommande i kombination med ett stort överbett. Om bettet är mycket djupt kan sår i gommen uppstå.

Öppet bett

Ett öppet bett innebär att några tänder inte har kontakt med varandra när käkarna bits ihop. Vanligast i fronten men kan även förekomma i sidopartierna. Det här är ett bettfel som kan uppstå som en följd av intensivt nappandvändande eller tumsugande. Öppet bett kan även bero på ärftliga faktorer och är då om uttalat svårt att åtgärda utan käkkirurgi.

Tandreglering för vuxna

Det finns ingen övre åldersgräns för att genomgå en tandreglering. Däremot behöver vuxna bekosta sin tandreglering själva, medan barn som har en bettavvikelse som påverkar bettfunktionen kan få tandregleringen bekostad av landstinget.

Om du som vuxen har en bettavvikelse som gör att du får sår eller skador i munnen eller om bettfelet är så omfattande att dina läppar inte kan slutas så kan behandlingen ingå i högkostnadsskyddet med ersättning från Försäkringskassan.

Det finns flera olika tandregleringsmetoder som fungerar bra för vuxna som vill justera tänderna position. Exempelvis kan en fast appartur, en räls, göra väldigt precisa förändringar av tändernas placering. Dessutom går tandställningen att få med tandfärgade fästen för ett mer estetiskt utseende. Andra typer av tandställningar är genomskinliga och avtagbara skenor (som Invisalign) eller en fast tandställning på tandradens insida. Dessa är alla effektiva metoder för tandreglering.

Efter en utförd tandregleringsbehandling fästs oftast en retainer i form av en tråd på tandradens insida alternativt använder man skenor på natten för att säkerställa att tänderna inte förflyttar sig tillbaka till sina ursprungliga positioner.

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att vi sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Aqua Dentals dataskyddspolicy.

Intresserad av en tandställning?

Kontakta Aqua Dental för att boka en konsultation eller för att få veta mer om tandställning eller tandreglering.

Kontakta Aqua Dental
010-188 00 00
servicecenter@aquadental.se

Här hittar du våra kliniker:

Hammarby Sjöstad – Stockholm
Lugnets Allé 10

Kungsholmen – Stockholm
Norr Mälarstrand 62

Östermalm – Stockholm
Sturegatan 48

Express – Stockholm
Vasagatan 12

Nacka – Stockholm
Forumvägen 32

Sollentuna – Stockholm
Sollentuna Centrum

Mörby – Stockholm
Mörby Centrum

City – Göteborg
Östra Hamngatan 52

Olskroken – Göteborg
Redbergsvägen 13 A

Täby - Stockholm
Stora Marknadsvägen 15

Kista - Stockholm
Danmarksgatan 46

Stureplan - Stockholm
Riddargatan 12A

Aqua Dental Logo

Vad gör en ortodontist?

Fast tandställning Tandläkare Tandreglering Tandställning Bettproblematik, tandregleringsmetod, omfattning och val av behandlare. Det är många faktorer som spelar in för att resultatet av en tandreglering ska bli så lyckat som möjligt. Det är viktigt att välja en specialist för att ge din behandling de bästa förutsättningarna.   En ortodontist är en tandläkare som utöver sin tandläkarexamen har specialistutbildat sig inom tandreglering. […]

Så undviker du en misslyckad behandling med tandställning

Fast tandställning Tandläkare Tandreglering Tandställning Att genomgå en tandregleringsbehandling är oftast ofarligt och de flesta aktörer är seriösa. Men det finns en del saker att ha i åtanke innan du väljer den behandlande tandläkaren. Om din behandling misslyckas kan problem i värsta fall uppstå.  En tandregleringsbehandling är en relativt lång behandling, men utan större risk. Behandlingen ämnar till att lösa […]

Tandvårdsrädsla inom tandreglering

Fast tandställning Incognito Inman aligner Invisalign Tandläkare Tandreglering Tandställning Tandvårdsrädsla är ett vanligt problem i Sverige och många undviker att genomgå behandlingar på grund av sin oro. För vissa är tandreglering självvalt, medan andra blir ordinerade det. Oavsett ska inte tandvårdsrädsla sätta stopp för en sådan behandling.  Att leva med tandvårdsrädsla kan hindra personer från att upprätthålla en god munhälsa. Det kan också leda till försämrat självförtroende då vissa […]

Kan tandställning behandla över- och underbett?

Fast tandställning Incognito Inman aligner Invisalign Tandläkare Tandreglering Tandställning Det kan finnas många orsaker till att en person genomgår tandreglering. Vissa gör det av estetiska skäl medan andra gör det för att åtgärda problem med funktion. Ett vanligt problem är över- och underbett, vilka oftast går att åtgärda med tandreglering.  Allt fler i Sverige väljer att genomgå en tandregleringsbehandling. Det tros bero på att allt fler metoder lanseras och […]

Invisalign: Så går behandlingen till

Fast tandställning Invisalign Tandreglering Tandställning Att genomgå en tandreglerings behandling är ett stort beslut och en investering i sig själv. En behandling med Invisalign är flexibel, effektiv och eftersom skenorna är genomskinliga är metoden näst intill osynlig.   Tandregleringsmetoden Invisalign förflyttar tändernas position med hjälp av individuellt framtagna skenor. Med hjälp av ett lätt tryck förflyttas tänderna lite i taget till önskad placering.   Så går behandlingen med Invisalign till: steg […]

Risker med tandreglering

Fast tandställning Incognito Inman aligner Invisalign Tandläkare Tandreglering Tandställning Att reglera tänderna beskrivs som en bekymmersfri behandling, vilket det också är om den genomförs korrekt. Men det finns en del risker att veta om innan du påbörjar din tandregleringsbehandling. Dessa är dock oftast enkla att undvika.    Allt fler väljer att genomgå en tandregleringsbehandling. Förutom att vissa stundvis upplever smärta och obehag i samband med att tänderna flyttar på sig […]

Så sköter du din munhygien när du har tandställning

Fast tandställning Incognito Inman aligner Invisalign Tandläkare Tandreglering Tandställning Under en pågående tandregleringsbehandling kräver din munhygien mer av dig. Det kan kännas omständligt men är viktigt för att säkerställa att dina tänder mår bra under behandlingens gång. Att upprätthålla en god munvårdsrutin är viktigt under hela livet, men det blir om möjligt ännu viktigare under den tid du genomgår en tandregleringsbehandling. Då är det viktigt att hålla både […]

Tandreglering – från början till slut

Fast tandställning Incognito Inman aligner Invisalign Tandläkare Tandreglering Tandställning Du som går i tankar på att skaffa tandställning kanske funderar på hur en tandregleringsbehandling går till. Här går vi igenom hela förloppet, steg för steg.  En tandregleringsbehandling innehåller många steg och kan verka krävande för dig som patient. Även fast det är din tandläkare som har ansvar för alla steg kan det vara skönt att […]

“Varför skaffade jag inte tandställning innan?”

Tandläkare Tandreglering Tandställning En tandregleringsbehandling kan göras i olika syften, både av estetiska och funktionella skäl. Allt fler väljer att reglera tänderna i vuxen ålder. En av dem är Erica Hjorth, 25, som genomgått en behandling med vanlig räls.   Erica Hjort, 25, har i flera år funderat över hennes tänders position då vissa av dem i den övre tandraden varit sneda. Det var speciellt en av […]