Olika typer av bettfel hos vuxna

Tändernas position i munnen kan förändras med hjälp av tandreglering. Vuxna som lider av bettavvikelser kan välja att reglera tänderna, men då bekosta sin tandreglering själv.

Om du har ett bettfel och vill justera tändernas position så kan en tandställning vara lösningen. Tandreglering kan behövas om tänderna är snedställda, sitter för trångt eller om dina käkar inte passar ihop när du biter ihop.

Bettavvikelser är vanligt när bettet utvecklas och därför uppkommer många bettfel redan under barndomen och de flesta beror på ärftliga faktorer. Självklart finns det även yttre faktorer som kan påverka bettet som exempelvis napp, tandpressning, olyckor eller tidig förlust av mjölktänderna. Många som behöver justera sina tänder gör det redan under tonåren men det är inte ovanligt att vuxna som lider av tändernas position väljer att genomgå en tandreglering.

Olika typer av bettfel

Ett bettfel kan vara lokalt och beröra endast enstaka tänder, exempelvis kan en hörntand hamna i en problematisk position på grund av platsbrist i käken. Problematiken kan även vara omfattande och påverka flera tänder, en hel käke eller båda käkarna.

Trång- och snedställningar

När det är trångt i käken kan tändernas position påverkas när de växer fram. De kan bli sneda, tippade eller roterade. Eventuellt måste någon permanent tand avlägsnas för att skapa tillräckligt med plats i tandraden.

Glesställning

Om det finns för mycket plats i käken kan mellanrum mellan tänderna uppstå. Ofta syns detta genom ett extra stort mellanrum mellan framtänderna i överkäken.

Överbett

Ett överbett innebär att positionen av överkäkens framtänder hamnar för långt framför framtänderna i underkäken, eller underkäken för långt bak. Detta bidrar till att det kan bli svårt att stänga munnen och sluta läpparna.

Underbett

Underbett är ett bettfel då underkäkens framtänder positionerar sig framför överkäkens framtänder vid sammanbitning. Underbett är mer ovanligt än överbett och beror ofta på underkäkens tillväxttakt och kan vara svårt att korrigera med ett långvarigt resultat. Detta måste i svårare fall korrigeras med kirurgi.

Korsbett

Den här typen av bettproblematik upptäcks oftast av tandläkare under en rutinkontroll. Korsbett är en problematik som innebär att sidopartierna av över- och underkäken inte biter korrekt mot varandra. Det är inte alltid korsbett behöver behandlas men om underkäken manuellt måste justeras för att det ska gå att bita ihop är en tandreglering att rekommendera. Ofta beror korsbett på att överkäken är för smal och behöver breddas.

Djupt bett

Ett djupt bett innebär att tänderna i underkäken biter uppe nära, eller i gommen vid sammanbitning och är vanligt förekommande i kombination med ett stort överbett. Om bettet är mycket djupt kan sår i gommen uppstå.

Öppet bett

Ett öppet bett innebär att några tänder inte har kontakt med varandra när käkarna bits ihop. Vanligast i fronten men kan även förekomma i sidopartierna. Det här är ett bettfel som kan uppstå som en följd av intensivt nappandvändande eller tumsugande. Öppet bett kan även bero på ärftliga faktorer och är då om uttalat svårt att åtgärda utan käkkirurgi.

Tandreglering för vuxna

Det finns ingen övre åldersgräns för att genomgå en tandreglering. Däremot behöver vuxna bekosta sin tandreglering själva, medan barn som har en bettavvikelse som påverkar bettfunktionen kan få tandregleringen bekostad av landstinget.

Om du som vuxen har en bettavvikelse som gör att du får sår eller skador i munnen eller om bettfelet är så omfattande att dina läppar inte kan slutas så kan behandlingen ingå i högkostnadsskyddet med ersättning från Försäkringskassan.

Det finns flera olika tandregleringsmetoder som fungerar bra för vuxna som vill justera tänderna position. Exempelvis kan en fast appartur, en räls, göra väldigt precisa förändringar av tändernas placering. Dessutom går tandställningen att få med tandfärgade fästen för ett mer estetiskt utseende. Andra typer av tandställningar är genomskinliga och avtagbara skenor (som Invisalign) eller en fast tandställning på tandradens insida. Dessa är alla effektiva metoder för tandreglering.

Efter en utförd tandregleringsbehandling fästs oftast en retainer i form av en tråd på tandradens insida alternativt använder man skenor på natten för att säkerställa att tänderna inte förflyttar sig tillbaka till sina ursprungliga positioner.

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att vi sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Aqua Dentals dataskyddspolicy.

Kontakta Aqua Dental för att boka en konsultation eller för att få veta mer om tandställning eller tandreglering.

Kontakta Aqua Dental
010-188 00 00
servicecenter@aquadental.se

Här hittar du våra kliniker:

Hammarby Sjöstad – Stockholm
Lugnets Allé 10

Kungsholmen – Stockholm
Norr Mälarstrand 62

Östermalm – Stockholm
Sturegatan 48

Express – Stockholm
Vasagatan 12

Nacka – Stockholm
Forumvägen 32

Sollentuna – Stockholm
Sollentuna Centrum

Mörby – Stockholm
Mörby Centrum

City – Göteborg
Östra Hamngatan 52

Olskroken – Göteborg
Redbergsvägen 13 A

Täby - Stockholm
Stora Marknadsvägen 15

Kista - Stockholm
Danmarksgatan 46

Stureplan - Stockholm
Riddargatan 12A

Aqua Dental Logo

Hur länge ska man ha en retainer?

Tandreglering En retainer används efter att en tandregleringsbehandling har avslutats. Med en retainer bibehåller du ditt nya leende. Hur länge man ska ha en retainer beror på flera olika faktorer som exempelvis behandlings omfattning.  När din tandregleringsbehandling är avslutad är det viktigt att resultatet upprätthålls. Då används ofta en retainer. En retainer ser till så att […]

Olika typer av osynliga tandställningar

Fast tandställning Incognito Invisalign Tandreglering Tandställning Osynliga tandställningar blir allt vanligare och idag finns det flera alternativ på marknaden att välja mellan.   Osynliga tandställningar är en populär behandlingsmetod för dem som vill korrigera sitt bett men önskar ett mer diskret alternativ. Det finns två huvudsakliga typer av osynliga tandställningar: aligners och lingual tandställning.  Aligners Aligners är en av de mest […]

Vad är aligners?

Uncategorized Aligners är en tandställning som består av osynliga, avtagbara skenor. Skenorna korrigerar estetisk eller funktionell bettproblematik och förflyttar tänderna gradvis mot önskad position. En tandställning med aligners är nästintill osynlig och går att ta av och på. Skenorna   används för att göra tänderna raka och korrigera bettfel. Det är ett alternativ till den traditionella […]

Varför behövs en retainer?

Uncategorized En retainer är en viktig del i en tandregleringsbehandling. Den behövs för att hålla tänderna på plats efter att behandlingen avslutats och tandställningen avlägsnats.  En retainer används efter att en tandregleringsbehandling har avslutats,  för att hålla tänderna på plats. När tandställningen plockas bort behöver tändernas nya positioner stabiliseras. Utan en retainer kan tänderna flytta tillbaka […]

Tandreglering med check – Så går det till

Uncategorized Många barn och unga har någon form av bettavvikelser. De flesta bettfel leder inte till funktionella problem, men en tandreglering kan bli aktuell av både estetiska och funktionella skäl. Barn och unga upp till 24 år som har bettfel som kan påverka funktionaliteten kan få en så kallad tandregleringscheck av regionen.   Bettavvikelser är vanligt förekommande. […]

Så väljer du rätt tandställning

Uncategorized Behöver du reglera dina tänder? Många förknippar tandställning med en klassisk räls, men i dag finns det flera tekniker och olika typer av tandställningar att välja bland. Idag finns det många alternativ att välja för att reglera tänder, vilket kan göra det svårt att ta ett slutgiltigt beslut. Det finns olika för- och nackdelar beroende […]

Så korrigerar du bettfel

Fast tandställning Tandläkare Tandreglering Tandställning Att ha någon form av bettfel är väldigt vanligt. Det är i själva verket få som har ett naturligt jämnt bett. Om bettfelet är omfattande kan det påverka utseendet och självkänslan eller ge upphov till besvär med exempelvis tuggförmågan. Då kan bettfelet åtgärdas med tandreglering.  Bettfel kan på sikt leda till förändringar i tänderna och […]

Vad gör en ortodontist?

Fast tandställning Tandläkare Tandreglering Tandställning Bettproblematik, tandregleringsmetod, omfattning och val av behandlare. Det är många faktorer som spelar in för att resultatet av en tandreglering ska bli så lyckat som möjligt. Det är viktigt att välja en specialist för att ge din behandling de bästa förutsättningarna.   En ortodontist är en tandläkare som utöver sin tandläkarexamen har specialistutbildat sig inom tandreglering. […]