Allt om den klassiska tandställningen räls

Fasta tandställningar, klassisk räls, genomskinliga skenor och helt osynliga. Det finns många tandregleringsmetoder på marknaden. Den klassiska rälsen har funnits länge och ger väldigt precisa resultat.

Varför en person väljer att justera tändernas position med hjälp av tandställning och tandreglering kan variera. Det kan vara av estetiska orsaker, missnöje över hur tänderna ser ut men det kan också vara för att förbättra munhälsa, tuggfunktion och minska påfrestningar på tänderna. Den traditionella rälsen är en fast tandställning, som också kallas buccal tandställning. Det är den vanligaste modellen som används vid tandreglering. De är en metod som funnits länge vilket gör att den är välbeprövad och ger exakta resultat.

Vad är räls

Den fasta tandställningen, så kallad räls, är den mest vanliga tandregleringsmetod som används i dag. Den kan korrigera allt från mindre till stora omfattande bettfel med stor precision och effektivitet. En räls kan fästas enbart i en käke eller i båda käkarna samtidigt beroende på behandlingens omfattning och patientens önskemål.
Små fästen av metall eller keramik limmas på tändernas framsida. Dessa går inte att ta av under behandlingen. De här fästena innehåller små spår där metallbågar placeras. Med hjälp av små gummiband kan tänderna sedan styras till rätt position.

Att tandställningen består av små fästen som limmas fast på varje tand gör den väldigt effektiv och hjälper till att ge ett väldigt precist resultat då varje enskild tand kan regleras till önskat resultat.

Behandling med tandställningen räls: Från a – ö

Att genomgå en tandregleringsbehandling är en investering i dig själv och ditt välmående. Innan du kan påbörja justeringen av dina tänder så görs en undersökning av din mun och din tandhälsa. En ortodontist, en specialist på tandreglering, kommer sedan att gå igenom hela behandlingen med dig, innan ni startar.

Innan behandlingen

När du bestämt dig för att du vill justera tändernas position med hjälp av tandreglering kommer du att få träffa en ortodontist på en konsultation. Under detta första möte pratar ni om dina förväntningar och önskemål, en undersökning av situationen i munnen görs och ni pratar om olika behandlingsalternativ och kostnadsförslag.

Så går behandlingen till

Nästa steg i behandlingen är inregistrering. Under inregistreringen tas röntgenbilder, panoramabilder och kliniska bilder på bettet och ansiktet. Detta görs för att ortodontisten ska kunna ta fram en välutförd behandlingsplanering. Även ett tandavtryck kan tas om den behandlande tandläkaren tycker att det är nödvändigt. Ortodontisten analyserar allt material som är insamlat och sätter upp en individuellt anpassad behandlingsplan för dig, i denna process görs även en tidsuppskattning så att du på ett ungefär vet hur lång tid din behandling kommer att ta. Tillsammans går du och ortodontisten igenom behandlingsplanen under en så kallad terapidiskussion. Efter detta är du reda att få tandställningen fäst i munnen.

När tandställningen sätts fast på dina tänder limmas fästena en och en på dina tänder, hur lång tid detta tar beror på behandlingens omfattning. Sedan sätts en metalltråd mellan fästena med hjälp av antingen små gummiband eller stålligaturer. Det är dessa som ortodontisten kommer att spänna med jämna mellanrum för att få tänderna att försiktigt flytta sig åt det håll som är planerat.

Justeringar av tandställningen

När din räls är på plats i munnen kommer du att gå på kontroller. Dessa sker vanligtvis var 6-10:e vecka. Att justera tändernas position är ingenting som kan skyndas igenom utan det tar tid att flytta på tänderna. Man kan säga att tänderna flyttas ungefär någon millimeter per månad.
I början av behandlingen och efter justeringarna kan det kännas ömt och spänt i tänderna och käkarna. Det tar ett litet tag att vänja sig vid tandställningen och dessa besvär avtar med tiden.

Behandlingen avslutas och rälsen tas bort

När du och den behandlande tandläkaren är överens om att ni uppnått önskat slutresultat tas tandställningen bort. När det är gjort putsas tänderna för att få bort allt lim och slutligen poleras dina tänder.

För att säkerställa så att tänderna inte går tillbaka till sin ursprungliga position får du en så kallad retainer. Det finns två olika varianter, en retainer med en plastskena som används på nätterna och en där en metalltråd fästs på tandradens baksida. Vilken av dessa två som just du får är beroende av hur tänderna var positionerade från början och hur stor risk det är att tänderna försöker ta sig tillbaka till sina ursprungspositioner. Ibland kan en retainer bara behövas under en begränsad period och ibland behöver de användas livet ut.

Hur länge har man tandställning?

Hur lång tid en behandling med räls pågår varierar beroende på hur många tänder som ska flyttas, hur stor bettavvikelsen är och om det är en eller båda käkarna som ska justeras. Man kan däremot säga att en genomsnittlig tandregleringsbehandling tar mellan ett och två år. Hur lång tid just din behandling kommer att ta får du en uppskattning om innan behandlingen påbörjas.

När behöver man fast tandställning, så kallad räls?

Det finns många olika anledningar till varför en person genomgår en behandling med tandställning. Det kan vara av estetiska och/eller funktionella skäl. Oavsett ålder är det aldrig försent att välja att reglera sina tänder med hjälp av en tandställning. Rälsen som behandlingsmetod ger exakta resultat och kan justera de allra flesta bettfel.

Det finns flera olika sorters bettproblematik som kan lösas med hjälp av tandreglering:

Överbett: När överkäkens framtänder är framför underkäkens tänder. Det kan leda till att det inte går att stänga munnen på ett naturligt sätt. Vid stora överbett kan eventuell käkkirurgi krävas för att bettet ska kunna åtgärdas.

Underbett: När underkäkens framtänder hamnar utanför överkäkens. Vid stora underbett kan eventuell käkkirurgi krävas för att bettet ska kunna åtgärdas.

Djupt bett: Innebär att underkäkens framtänder når gommen vid sammanbitning.

Öppet bett: Är en vanlig följd av sugning på napp eller fingrar. Det innebär att de båda käkarnas framtänder inte möts.

Korsbett: Om käkarnas sidor inte möts på ett tillfredsställande sätt kallas det korsbett.

Trångställt bett: Denna problematik innebär att det är platsbrist. Det leder till att tänderna kan vara vridna, sneda eller tippade.

Fördelar med den klassiska rälsen?

I dag finns det många olika sorters tandställningar att välja bland om du är intresserad av att genomgå en tandregleringsbehandling. Det finns bland annat avtagbara, genomskinliga, osynliga och klassiska. Alla har självklart olika för- och nackdelar. Den traditionella rälsen har många fördelar om man ser till resultatet.

- Den fasta tandställningen kan på grund av att fästena sitter på varje enskild tand vara väldigt precis. Man kan säga att med rälsen kan man få de mest exakta resultaten.
- Det är en beprövad metod och om du följer tandläkarens instruktioner och har retainer som behandlaren har instruerat om håller resultatet bra.
- Tandställningen är fast, vilket betyder att det inte går att ta ut den. Det möjliggör för metoden att vara väldigt exakt i hur tänderna positioneras.
- Rälsen är en metod som traditionellt sätt syns mycket och som många vuxna undvikit på grund av estetiken. Nu kan man reglera tänderna med räls på ett mindre synligt sätt då det går att välja tandfärgade fästen.

Tandfärgade brackets

Vi erbjuder nu tandfärgade brackets till den klassiska rälsen, vilket gör att den syns mindre och blir mer estetiskt tilltalande.

Vad kostar en tandställning?

Det är många faktorer som påverkar priset på din tandreglering. Både vilken typ av tandställningsmetod som används men även val av tandläkare, om ena eller båda käkarna kräver reglering, omfattning på behandlingen och bettproblematik. Under din konsultation kommer du att få ett kostnadsförslag som är individuellt anpassat efter dina förutsättningar och behov. En konsultation kostar 1000 kronor och om du väljer att fortsätta din tandregleringsbehandling hos oss så kommer denna summa att dras av på det slutgiltiga priset.

Ungefärligt kan man säga att en tandregleringsbehandling med den klassiska rälsen kostar mellan 25 000 och 48 000 kronor. Allt beroende på komplexitet och omfattning. Om du vill lägga till vita fästen kostar dessa 3000 kronor för 6 stycken.

Tandställningen räls och Försäkringskassan

Många tror att tandreglering enbart räknas som en estetisk behandling, men så är inte fallet. Vuxna som har vissa uttalade bettavvikelser kan vara berättigade ersättning från Försäkringskassan när de genomgår en tandregleringsbehandling. Det kan betyda att om bettproblematiken är tillräckligt omfattande kan kostnaderna för individen bli rabatterade.

Resultat

Vad som krävs för ett lyckat behandlingsresultat är noggranna rutiner och en välfungerande munhygien, detta kombinerat med ett bra samarbete med din tandläkare under hela behandlingen. Även valet av tandläkare påverkar det slutgiltiga resultatet. En ortodontist är specialiserad på just tandreglering och har större erfarenhet av den sortens behandlingar än många allmäntandläkare. Att välja någon med lång erfarenhet och stor kunskap påverkar behandlingen i en positiv riktning. En tandreglering är inte bara en metod att följa till punkt och pricka. Tandläkaren diagnostiserar, sätter upp planeringen och utför behandlingen vilket gör att dennes kompetens i allra högsta grad påverkar resultatet.

Fast tandställning för barn

Barn och ungdomar, upp till 23 år, kan tilldelas en tandregleringscheck om de av Socialstyrelsen anses ha svårare bettproblematik. Att bli tilldelad en tandregleringscheck innebär att barnet får kostnadsfri tandreglering av auktoriserade kliniker. Aqua Dental är auktoriserade att ta emot patienter med tandregleringscheck.

Hur borstar jag tänderna med räls?

Det är viktigt att upprätthålla goda munhygienrutiner, det gäller även rengöring av tandställningen. En fast tandställning, som exempelvis räls, innebär att matrester och beläggningar fastnar på tänderna, framförallt kring fästena. Det är viktigt att borsta tänderna noggrant så att inga matrester lämnas kvar på tänderna.

Vad kan jag äta med räls?

Du kan äta mer eller mindre som vanligt och din tandställning tål att belastas med vanligt tuggande. Däremot kan det vara bra att undvika att äta alldeles för hårda eller sega livsmedel då den typ av belastning kan bli för stor för tandställningen.

Vad händer om ett fäste lossnar?

Det är viktigt att direkt kontakta din tandläkare om delar av din tandställning går sönder eller lossnar. Det kan göra ont och din behandling kan bli fördröjd om du inte får hjälp.

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att vi sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Aqua Dentals dataskyddspolicy.

Intresserad av en tandställning?

Kontakta Aqua Dental för att boka en konsultation eller för att få veta mer om tandställning eller tandreglering.

Kontakta Aqua Dental
010-188 00 00
servicecenter@aquadental.se

Här hittar du våra kliniker:

Hammarby Sjöstad – Stockholm
Lugnets Allé 10

Kungsholmen – Stockholm
Norr Mälarstrand 62

Östermalm – Stockholm
Sturegatan 48

Express – Stockholm
Vasagatan 12

Nacka – Stockholm
Forumvägen 32

Sollentuna – Stockholm
Sollentuna Centrum

Mörby – Stockholm
Mörby Centrum

City – Göteborg
Östra Hamngatan 52

Olskroken – Göteborg
Redbergsvägen 13 A

Aqua Dental Logo

Vad gör en ortodontist?

Fast tandställning Tandläkare Tandreglering Tandställning Bettproblematik, tandregleringsmetod, omfattning och val av behandlare. Det är många faktorer som spelar in för att resultatet av en tandreglering ska bli så lyckat som möjligt. Det är viktigt att välja en specialist för att ge din behandling de bästa förutsättningarna.   En ortodontist är en tandläkare som utöver sin tandläkarexamen har specialistutbildat sig inom tandreglering. […]

Så undviker du en misslyckad behandling med tandställning

Fast tandställning Tandläkare Tandreglering Tandställning Att genomgå en tandregleringsbehandling är oftast ofarligt och de flesta aktörer är seriösa. Men det finns en del saker att ha i åtanke innan du väljer den behandlande tandläkaren. Om din behandling misslyckas kan problem i värsta fall uppstå.  En tandregleringsbehandling är en relativt lång behandling, men utan större risk. Behandlingen ämnar till att lösa […]

Tandvårdsrädsla inom tandreglering

Fast tandställning Incognito Inman aligner Invisalign Tandläkare Tandreglering Tandställning Tandvårdsrädsla är ett vanligt problem i Sverige och många undviker att genomgå behandlingar på grund av sin oro. För vissa är tandreglering självvalt, medan andra blir ordinerade det. Oavsett ska inte tandvårdsrädsla sätta stopp för en sådan behandling.  Att leva med tandvårdsrädsla kan hindra personer från att upprätthålla en god munhälsa. Det kan också leda till försämrat självförtroende då vissa […]

Kan tandställning behandla över- och underbett?

Fast tandställning Incognito Inman aligner Invisalign Tandläkare Tandreglering Tandställning Det kan finnas många orsaker till att en person genomgår tandreglering. Vissa gör det av estetiska skäl medan andra gör det för att åtgärda problem med funktion. Ett vanligt problem är över- och underbett, vilka oftast går att åtgärda med tandreglering.  Allt fler i Sverige väljer att genomgå en tandregleringsbehandling. Det tros bero på att allt fler metoder lanseras och […]

Invisalign: Så går behandlingen till

Fast tandställning Invisalign Tandreglering Tandställning Att genomgå en tandreglerings behandling är ett stort beslut och en investering i sig själv. En behandling med Invisalign är flexibel, effektiv och eftersom skenorna är genomskinliga är metoden näst intill osynlig.   Tandregleringsmetoden Invisalign förflyttar tändernas position med hjälp av individuellt framtagna skenor. Med hjälp av ett lätt tryck förflyttas tänderna lite i taget till önskad placering.   Så går behandlingen med Invisalign till: steg […]

Risker med tandreglering

Fast tandställning Incognito Inman aligner Invisalign Tandläkare Tandreglering Tandställning Att reglera tänderna beskrivs som en bekymmersfri behandling, vilket det också är om den genomförs korrekt. Men det finns en del risker att veta om innan du påbörjar din tandregleringsbehandling. Dessa är dock oftast enkla att undvika.    Allt fler väljer att genomgå en tandregleringsbehandling. Förutom att vissa stundvis upplever smärta och obehag i samband med att tänderna flyttar på sig […]

Så sköter du din munhygien när du har tandställning

Fast tandställning Incognito Inman aligner Invisalign Tandläkare Tandreglering Tandställning Under en pågående tandregleringsbehandling kräver din munhygien mer av dig. Det kan kännas omständligt men är viktigt för att säkerställa att dina tänder mår bra under behandlingens gång. Att upprätthålla en god munvårdsrutin är viktigt under hela livet, men det blir om möjligt ännu viktigare under den tid du genomgår en tandregleringsbehandling. Då är det viktigt att hålla både […]

Olika typer av bettfel hos vuxna

Fast tandställning Incognito Inman aligner Invisalign Tandläkare Tandreglering Tandställning Tändernas position i munnen kan förändras med hjälp av tandreglering. Vuxna som lider av bettavvikelser kan välja att reglera tänderna, men då bekosta sin tandreglering själv. Om du har ett bettfel och vill justera tändernas position så kan en tandställning vara lösningen. Tandreglering kan behövas om tänderna är snedställda, sitter för trångt eller om dina käkar […]

Tandreglering – från början till slut

Fast tandställning Incognito Inman aligner Invisalign Tandläkare Tandreglering Tandställning Du som går i tankar på att skaffa tandställning kanske funderar på hur en tandregleringsbehandling går till. Här går vi igenom hela förloppet, steg för steg.  En tandregleringsbehandling innehåller många steg och kan verka krävande för dig som patient. Även fast det är din tandläkare som har ansvar för alla steg kan det vara skönt att […]